Chat with us, powered by LiveChat

Referentsid

IT arhitektuuri audit Statistikaametis

Auditi käigus loodi kolmekihiline mudel äriprotsessidest, peamistest IT rakendustest, IT taristust ja kolme kihi omavahelistest seostest. Mudel loodi BCSi kogenud ekspertide ja Statistikaameti juhtkonna koostöös viisil, mis võimaldab edaspidi Statistikaameti ärijuhtidel, IT juhtidel ja IT partneritel hinnata IT teenuste ja ärivajaduste vastavust, tööd paremini planeerida ning koostöös loodud mudelit aktualiseerida.„IT auditi eesmärk oli saada enne IT konsolideerimist juhtkonna tasemel parem ülevaade äriarhitektuuri ja IT arhitektuuri seostest ja saada kvaliteetne sisend muudatustega seotud riskide hindamiseks. Kuna töö fookus oli äri ja IT seoste väljatoomine ning juhtkonnale kommunikeerimine, mitte tehnilisest küljest IT süsteemide detailne auditeerimine, sai töö teostajaks valitud BCS, kes eristub konkurentidest just oma võime poolest äri ja IT seostest aru saada ja neid juhtkonnale arusaavalt esitleda.

Statistikaameti äriprotsessid on suures sõltuvuses IT teenustest. Mida paremini juhid äri ja IT seostest aru saavad, seda kvaliteetsemaid otsuseid nad teha saavad ning seda paremaid tooteid ja teenuseid me oma tarbijatele pakkuda saame. BCS eristub konkurentidest oma võime poolest äri ja IT seostest aru saada ja neid juhtkonnale arusaavalt esitleda“.

Allan Randlepp, Statistikaameti IT juht

 

 

IT arendusvajaduste ja infrastruktuuri audit Kredexis


KredExi juhataja Andrus Treier, kes on ka ise töötanud konsultandina ja sooritanud CISA (Certified Information Systems Auditor) kvalifikatsioonieksami, kommenteeris tehtud tööd järgmiselt:
„BCSi poolt läbi viidud IT analüüs andis vastused kõigile KredExi jaoks olulistele küsimustele ning seejuures oli ülevaade piisavalt detailne ja projekt tervikuna ka täpselt kokku lepitud ajakavas. Meile oli oluline enne suuremahuliste arendusprojektidega alustamist saada olukorrast hea ülevaade alates IT alase töö korraldamisest kuni tehniliste küsimusteni välja, et siis juba õigetel alustel edasi liikuda. Kui pahatihti on vastavad auditid kas liialt üldisel tasemel või keskenduvad kitsalt mõnele üksikule aspektile, siis antud juhul hõlmati valdkonda tervikuna kuid anti samas väga konkreetseid soovitusi, mis võimaldasid küllalt lihtsalt edasise tegevuskava kokku panna. Vajasime praktilise väärtusega sisendit valdkonda hästi tundvatelt praktikutelt ning on hea meel öelda, et seda ka saime.“

Andrus Treier, Kredex SA juhataja

 

 

Advokaadibüroo Borenius audit

Saadud tulemus vastas meie ootustele:„Meie vajadus oli sama, mis ilmselt väga paljudel ettevõtetel – saada tervikpilt IT arenguvajadustest ja nõrkustest, mille alusel teha põhjendatud investeerimisotsuseid.

  • Lõpptulemus esitati selges arusaadavas keeles
  • Vajalikud muudatused ja täiendused esitati ärilise mõju ja tähtsuse alusel järjestatuna
  • Meie IT lahendused ja -seadmed said kirjeldatud ühtse seostatud tervikuna

Tellitud IT infrastruktuuri audit täitis kindlasti oma eesmärgi ja aitas büroo juhtkonnal teha IT valdkonnas tasakaalukaid ja põhjendatud otsuseid.“

Marti Hääl, Advokaadibüroo Borenius juhtivpartner

 

 

 

Kalev Chocolate Factory IT audit


BCS poolt läbi viidud IT-audit andis meile objektiivse pildi meie IT-süsteemide hetkeseisust, tuues välja olulisemad riskifaktorid ja kriitilisemad parendusvaldkonnad. Ikka kipud ju uskuma, et prioriteedid on paigas ja töökorraldus parim võimalikest … Kolmanda osapoole eksperthinnang andis selge lähteplatvormi ja mõjusa impulsi nende ülevaatamiseks. Professionaalselt läbiviidud intervjuud ja tööseminarid aitasid meil kiiremini jõuda selge ühise arusaamani põhiprotsessi toetavate IT-rakenduste ärivastutuse osas ja kokku leppida vajalikud SLA tasemed. Efektiivselt toimivad IT-teenused aitavad tulemuslikumalt saavutada ärieesmärke ja IT-audit on IT-teenuste efektiivsuse tõstmisel oluline töövahend. BCS poolt läbiviidud IT-audit vastas igati meie poolt püstitatud eesmärkidele.

Aimar Meltsa, Kalev Chocolate Factory Business Controller

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.