EST I RUS

 

 

EU

 

 

 

Projektist lühidalt

Usaldusisiku veebikoolituse eesmärk on laiendada Eestis inimeste ringi, kellel on piisavad teadmised ja praktilised oskused,
et aidata usaldusisikuna aktiivselt kaasa tööelu kvaliteedi parandamisele oma töökohal.

 

Veebikoolitus loob tänastele ja tulevastele usaldusisikutele võimaluse saada neile sobival ajal ja sobivas kohas ja sobivas
tempos veebipõhiselt tasuta kõrgetasemelist usaldusisikukoolitust.

Koolitus annab usaldusisikutele praktilisi juhiseid partnerluse edendamiseks tööandjatega ning ühtlustab usaldusisikute
teadmisi ja hoiakuid töötajate esindamisel kollektiivsetes töösuhetes.

 

Eesti Ametiühingute Keskliidu ja AS-i BCS Koolitus koostöös välja töötatud usaldusisiku veebikoolitus valmis 2011. aasta
suvel SA INNOVE vahendusel Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel meetme 1.3.2 “Tööelu kvaliteedi parandamine” raames.

 

Projekti kogumaksumus oli ligi 37 000 eurot, millest 15% moodustas projektipartnerite omafinantseering.