Uuendamata tarkvara kui ettevõtte seisukohalt üks olulisemaid võimalikke turvariske

Kõigest ühel äriettevõttes kasutuseloleval tööjaamal kümnest kasutatakse värskeimat tarkvara. Kõik ülejäänud seadmed on turvariskide poolt ohustatud – neid riske aitab kõige paremini maandada F-Secure’i tarkvarauuendaja.

F-Secure’i poolt kogutud andmete põhjal, kus Euroopa näitel jälgiti 200 000 tööjaama tarkvarauuendusi, saab öelda, et 87% tarkvarast, mida äriettevõttes kasutatakse, on kriitiliste uuendusteta. Levinuimaks uuendamata tarkvaraks on Java, Microsofti, Adobe Flash Playeri, Firefoxi ja Open Office tarkvara.

Vaadates numbreid tundub, et paljud inimesed ei mõista kui oluliseks turvariskiks ettevõtte seisukohalt on uuendamata tarkvara. 70-80% top 10 pahavarast, mida F-Secure’i laborid igapäevaselt avastavad, on suunatud tarkvara nõrkuste ärakasutamisele (vt ka: http://worldmap3.f-secure.com/).

Analüüsides andmeid on märgata, et 49%-l äriettevõtetes kasutusel olevatest tööjaamadest on puudu 1-4 kriitilist värskendust, 25%-l on puudu 5-9 kriitilist värskendust ning 13%-l on puudu 10 või enam olulist värskendust.

Taolised näitajad on hämmastavad, kuna just äriettevõtted ning riigiasutused peaksid muretsema täiendavate ohtude eest. Nn “Punase oktoobri” pahavara, mis loodi eesmärgiga varastada tundlikku informatsiooni nii valitsusasutustelt kui ka äriettevõtetelt ning mille avastamine võttis aega kuni 5 aastat, põhines just Microsoft Wordi, Exceli ja Java turvaaukudel. Ohustatust oleks saanud vältida hoides oma tarkvara värskendatuna.

Enamik tööjaamadest, mida kasutati info kättesaamiseks, olid arvutiturvalisuse seisukohalt väga halvas seisus. F-Secure Protection Service for Business paketis oleva tarkvarauuendajaga on võimalik ettevõtte arvutiparki hoida lihtsate sammude abil värskena: tarkvarauuendaja võimaldab ennetavat uuenduste juhtimist ning jälgib kõigele lisaks ka versiooniuuendusi.

 

F-Secure’i tarkvarauuendaja: lihtne, ennetav, arukas
 

Selleks, et hoida kogu oma ettevõtte tarkvara uuendatuna, tuleb ilma tõhusa abivahendita näha üpriski suurt vaeva. Tõhusa abivahendi puudumisel jääb see probleem sageli ka tahaplaanile. F-Secure’i tarkvarauuendaja on ainulaadne, kuna selle abil on lisaks operatsioonisüsteemile võimalik hoida kõigi kolmandate osapoolte poolt loodud tarkvara parimas vormis. Tarkvarauuendaja skänneerib ennnetavalt tööjaamas leiduvat tarkvara, leiab puuduvad uuendused ning kuvab saadud tulemused. Administraatori võimuses on kogu protsessi automatiseerimine või käsitsi portaali kaudu uuendamine vastavalt saadud nimekirjadele.

Takrvarauuendaja on ainulaadne uuenduste halduse tarkvara, mis kuulub F-Secure Protection Service for Business antiviiruslahenduse paketti. F-Secure’i tootedetes kasutatakse DeepGuard tehnoloogiat, mis kõikides viimastes pahavara kaitsetestides (AV-Test ning AV-Comparatives keskkondades) on ainsana järjepidevalt saanud kaitsehinnanguks 100%.

Loe lisaks ka uudist, mille avaldasime möödunud sügisel: http://www.bcs.ee/uudis-f-secure-tarkvarauuendaja-hoiab-sinu-arvuti-turvalisemana-kui-kunagi-varem
Sulge