F-Secure’i arengustrateegia sai Forresteri sõltumatus uuringus kõrgeima hinnangu

F-Secure sai Forrester Research’i koostatud uuringus strateegia valdkonnas 9 turvalahendusi pakkuva ettevõtte konkurentsis kõrgeima hinnangu. Koondhindeks sai F-Secure’i tootevalik hinnanguks “tugev esitus”.

Kõrgeim hinnang F-Secure’i tulevikustrateegiale anti toote arengusuundi, toodete maksumust, litsenseerimismudeleid ja turustrateegiaid hinnates. F-Secure’i toodi eraldi esile kui ettevõtet, kes panustab tugevalt teenustepõhisele platvormile – see on tulevikuperspektiiv, mida hinnatakse hetkel kõige olulisemaks tänapäevaseks suundumuseks, kuna üha enam ettevõtteid ostavad pigem teenuseid kui tarbivad tooteid.

Mida toodi tugevustena esile:

  • pahavara avastamise punktiskoor üks kõrgemaid;
  • tunnustati rootkittide avastamise ning DeepGuardi mehhanisme;
  • majasiseste uuringute kvaliteet;
  • viiruste avastamise täpsus;
  • vähene ressursinõudlikkus;
  • klientide äärmiselt positiivne tagasiside.

Forresteri Wave’i raportid on juhtivaks abivahendiks erinevate tootjate lahendustele objektiivse hinnangu saamisel. Turvalahenduste raport aitab turva- ning riskijuhtidel valida oma ettevõttele sobivaimat lahendust.

Pekka Usva, F-Secure ärilahenduste valdkonna asepresident, kommenteerib teemat järgmiselt: “Ma usun, et taoline hinnang kinnitab seda, mida ülemaailmselt oma partneritelt ning klientidelt kuuleme. F-Secure’l on äärmiselt konkurentsivõimeline tootevalik, me loeme turgu õigesti ning oleme juba üle 20. aasta olnud turvalahenduste valdkonnas üks usaldusväärsemaid partnereid.”

*Forrester’i uuring ning analüüs viidi läbi enne F-Secure’I tarkvarauuendaja avaldamist lõppkasutajatele. Tasub rõhutada, et tegu on olulise ning suundanäitava arendusega, mis nüüd on ka PSB Infoturbeteenuse üks osa.

Allalaetava raporti ning rohkem infot saad leheküljelt:

http://www.f-secure.com/en/web/business_global/market-research
Sulge