IT SPETSIALISTI KOOLITUSPROJEKT

 

Infotehnoloogia valdkond on kiiresti arenev, põnev, perspektiivne!
PROJEKT "IT VALDKONNA KUTSETUNNISTUSEGA TÖÖLE“
aitab neid, kes soovivad  omandada projektijuhi, IT süsteemide spetsialisti või tarkvaraarendaja oskused ja saada neid oskusi nõudvale tööle.

PROJEKTI TEGEVUSED:

135 töötule inimesele: projektijuhi, IT süsteemide spetsialisti või tarkvaraarendaja klassikoolituse läbiviimine, IT ettevõttes praktilise õppe korraldamine, muu töölerakendumiseks vajaliku toe võimaldamine. Koolituse raames on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.

SIHTRÜHM: Tallinnas, Harju- ja Raplamaa töötud noored ja lapsevanemad

EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS:

  1. -  soovite töötada kas projektijuhi, IT süsteemide spetsialisti või tarkvaraarendaja
       oskusi eeldaval ametikohal
  2. -  olete noor vanuses 16-24-aastat või kuni 7-aastase lapsega kodus olnud lapsevanem
  3. -  ei ole hõivatud tööga

PROJEKTI KANDIDEERIMINE:

projekti registreerumise järel selgitatakse välja sobivus projekti, täpsem info registreerumisel

PROJEKTI KESTUS: 01.08.2013 – 30.06.2015

ELLUVIIJA: AS BCS Koolitus

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel