IT PROJEKT NOORTELE

 

Infotehnoloogia spetsialistid on tööturul väga hinnatud ja nende töö hästi tasustatud.
PROJEKT "TÖÖLE IT SPETSIALISTIKS – KUTSETUNNISTUS LÄBI PRAKTILISE VÄLJAÕPPE“
aitab omandada IT süsteemide spetsialisti või tarkvaraarendaja oskused ja pakub töölerakendumiseks vajalikku tuge.

PROJEKTI TEGEVUSED:

135 töötule noorele IT süsteemide spetsialisti või tarkvaraarendaja klassikoolituse läbiviimine ja
IT-ettevõttes praktilise õppe korraldamine, muu töölerakendumiseks vajaliku toe võimaldamine.

SIHTRÜHM: Tallinna, Harju- ja Raplamaa töötud noored

EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS:

- soov töötada kas IT süsteemide spetsialisti või tarkvaraarendaja oskusi eeldaval ametikohal
- vanus 16-24-aastat
- ei ole töösuhtes või ei tegutse FIE-na
- eesti keele oskus

PROJEKTI KANDIDEERIMINE:

projekti registreerumise järel selgitatakse välja sobivus projekti, täpsem info registreerumisel

PROJEKTI KESTUS: 01.05.2012 – 31.12.2013

ELLUVIIJA: AS BCS Koolitus

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel