Ilma tööta olevate inimeste jaoks on üheks omale töö leidmise võimalusteks võimalus hakata ise endale tööandjaks. Kuid seni palgatöötajana ametis olnud inimestel võib olla küll äriidee ja soov luua endale ise töökoht, aga puuduvad ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised, oskused ja julgus. Selle probleemi lahendamisele aitab kaasa

PROJEKT "ETTEVÕTLUSTEADLIKKUSE, –VÕIMEKUSE JA
–VALMIDUSE KASVATAMINE TÖÖTUTE HULGAS“

mille eesmärgiks on anda ettevõtjana tegutseda soovivatele ja selleks vajalike eeldustega töötutele ettevõtluse alased teadmised ja oskused.

Projekti tutvustus Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“  2007 – 2013 hea praktikana.

PROJEKTI TEGEVUSED:

600 töötule ettevõtluskoolituse läbiviimine ja ettevõtlusalane nõustamine

SIHTRÜHM: Tallinna, Harju- ja Raplamaa töötud

EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS:

    - soov hakata ise tegelema mingi toote tootmise või teenuse pakkumisega
    - konkreetse äriidee olemasolu
    - vähemalt kesk- või keskeriharidus
    - hea eesti keele oskus
    - Eesti Töötukassas töötuna arvelolek

    PROJEKTI KANDIDEERIMINE:

       koolituse eel selgitatakse välja ettevõtlusprojekti registreerunute sobivus projekti

PROJEKTI KESTUS: 01.03.2010 – 30.11.2012

ELLUVIIJA: AS BCS Koolitus

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel