Äri- ja IT arhitektuuri audit ja kaardistus

      60% juhtidest hindab infotehnoloogiat olulisimaks arenguteguriks!
   85% juhtidest peab infotehnoloogiat suurimaks frustratsiooniallikaks oma töös!
                                                                                               Gartner CEO Survey 2010

Kas tunned, et õigete valikute tegemine ja õige sihi määramine IT vallas on raske ja oled esitanud küsimusi:

  • IT-ga saaks kindlasti meie tööd ja mingeid äriprotsesse efektiivsemaks. Aga kus on õiged kohad?
  • IT nõuab uusi kõvakettaid serverile. Aga mida see äriliselt annab või mis juhtub, kui me neid ei osta?
  • Äripool nõuab, et kõik süsteemid töötaksid tõrgeteta. IT küsib selleks kosmilisi summasid. Kus on tasakaal?
  • IT firmad pakuvad ahvatlevaid lahendusi. Konkurendid juba ostvat. Mida võtta, mida jätta?
  • Kõik räägivad turvalisustest ja andmete kaitsest. Aga kus on meie nõrgad kohad ja mis on optimaalne?

Neil raskustel on üks juurpõhjus – otsustamine on täielik peavalu, kui puudub tervikvaade IT-st ja tema mõjudest meie ärile.

IT auditi eesmärgiks ongi kirjeldada äripoolele arusaadaval kujul ettevõtte äriprotsessid, IT rakendused ja infrastruktuur, koos nendevaheliste seostega. Seda tervikpilti nimetatakse ka ettevõtte IT arhitektuuriks.  

Sõltuvalt tellija vajadustest on IT audit hõlpsasti konfigureeritav ja seeläbi paindliku hinnaga:

  • Ettevõtte arhitektuuri kaardistus ja dokumenteerimine
  • Turvalisuse analüüs ja tegevusplaan
  • IT töökorralduse analüüs ja tegevusplaan
  • IT prioriteedid äriarenduses ja tegevusplaan

BCSi poolt teostatav IT audit ei piirdu passiivse vaatlemise ja soovitustega. Auditi eesmärgiks on anda juhtkonnale edaspidiseks töövahendid ja arutada läbi prioriteedid. Audit lõpetatakse alati ühise kokkuvõtva seminariga, kus teemad juhtkonna tasemel läbi arutatakse ja jõutakse edasiste plaanideni.

Auditit juhivad ja ärianalüüsi viivad läbi pikaajalise äri- ja IT-juhtimise kogemusega Ants Sild (PhD, BCSi juhataja ja konsultant), Tarmo Tuisk (BCSi arendusekspert), Marti Mänd (BCSi hooldusvaldkonna juht) ja Martin Vohla (BCSi konsultant ja hooldusvaldkonna müügijuht). Analüüse teostavad enam kui 10 aastase IT kogemusega eksperdid.

Klientide hinnanguid BCSi poolt läbi viidud kaardistustele ja audititele saab lugeda siit: www.bcs.ee/arilahendused-referentsid.

Küsi IT auditi kohta lähemalt:        

Raido Orumets - BCSi müügijuht   raido.orumets@bcs.ee
Ants Sild - konsultant, BCSi juhataja   ants.sild@bcs.ee

või täida veebivorm:

Sulge